Afdrukken

Afbeelding2

 


De diensten welke door ons buro aan de opdrachtgever met nieuwbouw- of verbouwingsplannen aangeboden kunnen worden zijn:

Tekeningen en berekeningen:
Verzorgen van de bouwkundige en constructieve tekeningen en
berekeningen ten behoeve van de aanvraag bouwvergunning en uitvoering van bouwprojecten.

Bouwaanvraag:
De bouwaanvraag kan volledig door ons worden verzorgd inclusief het overleg met de Welstandscommissie, de diensten Bouw- en Woningtoezicht en overige instanties.

Bestekken en begrotingen:
Afhankelijk van de omvang van een project kan het wenselijk zijn een bestek of technische omschrijving te maken, alsmede een bouwkostenbegroting.

Coordinatie en bouwbegeleiding:
Indien door de opdrachtgever gewenst assistentie of volledige coördinatie met betrekking tot de prijsaanvraag bij de aannemer(s) ten behoeve van de uitvoering, alsmede de bouwbegeleiding tijdens de uitvoering.

Nieuwbouw:
Nieuwbouwprojecten kunnen door ons vanaf de ontwerpfase tot en met de bouwbegeleiding worden verzorgd. Tijdens de duur van het project staat het contact en overleg met de opdrachtgever en/of gebruiker van het te maken bouwwerk centraal om zo optimaal mogelijk op de wensen en behoeften in te kunnen gaan.

Verbouwing:
Tot onze opdrachten behoren ook het verzorgen van bouwvergunningen ten behoeve van uitbreidingen van woningen. Deze uitbreidingen kunnen bestaan uitaanbouwen, dakkapellen, nokverhogingen etc. Uitbreiding van een woning kan vergunningsvrij zijn of bouwvergunningsplichtig. Ook bij vergunningsvrije bouwwerken dient u te voldoen aan de in het Bouwbesluit gestelde eisen. Wij kunnen ook in deze gevallen dan ook de benodigde tekeningen en constructieberekeningen verzorgen waarin alle van toepassing zijnde eisen zijn verwerkt. Zo heeft u naar de aannemer een compleet pakket voor de uitvoering en kunt u er zeker van zijn een uitbreiding van uw woning te realiseren die kwalitatief voldoet aan alle gestelde eisen en voorschriften. Tevens kunnen wij voor u de coördinatie en/of begeleiding naar de aannemer bij prijsvorming en uitvoering verzorgen.